Puudusega kaup ja kaebuste esitamise õigus.

 
Vastavalt võlaõigusseadusele on tarbijail õigus puudusega kauba või teenuse puhul esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates ostmise päevast.

TÄHELEPANU! Pretensioonide korral tuleb Teil esitada jalgratta pass ja ostutsekk/arve.

TÄHTIS: Puuduste kõrvaldamise teenindust teostab jalgratta müünud ettevõte. Transport teeninduskohta toimub kliendi kulul ning toode peab olema originaalpakendis.
   
  • Olenevalt sõidu aktiivsusest tuleb esimese 100–300 km läbimise järel, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul, käia jalgrattaga tehnilises hoolduses professionaalses remonditöökojas. Tehnilise hoolduse kohta küsige jalgratta passil olevasse lahtrisse märge. Tehnilise hoolduse mitteläbimine lõpetab kompensatsiooni õiguse vigade suhtes mida oleks olnud võimalik tehnilises hoolduses käimisega vältida (näiteks laagrid)
  • Kauba vastuvõtmisel vaadake palun üle kauba vastavus tellitule. Kui Te ostsite rattamees.ee-st kauba, mis osutus nõuetele mittevastavaks, siis vahetame selle ümber arve olemasolul 30 päeva jooksul, peale kauba tagastamist müüjale.
  • Nimetatud perioodil ilmnenud tootja poolt põhjustatud materjali- ja tootmisvigade puhul jalgratas parandatakse, juhul kui see pole võimalik või otstarbekas, siis asendatakse.
  • Me ei vastuta defektide eest, mis on tingitud normaalsest kulumisest,  kukkumisest, tehniliselt mittekorras jalgratta kasutamisest, jalgratta mitteotstarbekast kasutamisest, pimedas tulede mittekasutamisest, eba professionaalse jalgratta  töökoja poolt teostatud remondist ja mittestandardsete osade kasutamisest.
  • Puuduste tekkimise põhjuste tõendamise kohustus esimesel kuuel kuul pärast ostu sooritamist on müüjal ning pärast kuue kuu möödumist lepitakse tõendamisega seonduvas kokku müüja ja ostja vahel.
  • Pretensioone erinevatele lisadele ja aksessuaaridele, mis on jalgratta külge kinnitatud pärast jalgratta ostmise kuupäeva, me ei aktsepteeri.
  • Kõigile pretensioonidele vastame hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Kõik võimalikud probleemid püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks, siis vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
  • Puudused kõrvaldatakse Eesti seadustega ettenähtud aja jooksul. Puuduste kõrvaldamise aeg hakkab lugema ratta vastuvõtmisega remonditöökotta (mitte veast teatamisest).
  • Kliendil tuleb müüjat viivitamatult teavitada ilmnenud materjali- ja tootmisvigadest, hoiduda defektse jalgratta kasutamisest ning toimetada jalgratas professionaalsesse remonditöökotta.
         Toote nõuetele mittevastavusest  või toote juures puuduste avastamisel teatada esimesel võimalusel elektronposti aadressile info@rattamees.ee või helistada numbril  +37254290549.